OVER FESTIVALINFO: Algemene voorwaarden gebruik sites

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden van Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo. Lees ze goed door, zodat je als Agendainfo-gebruiker op de hoogte bent van je rechten en plichten. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden, zonder dat je daarvan op de hoogte wordt gesteld. We raden je daarom aan om deze algemene voorwaarden regelmatig te herlezen.1. Persoonlijke gegevens

1.1 Je gebruikersaccount bij Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo is strikt persoonlijk. Ga daarom zorgvuldig om met persoonlijke gegevens, zoals je wachtwoord. Wanneer je je wachtwoord aan een derde doorgeeft, ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of schade die voortvloeit uit diens acties.1.2 Aan de andere kant gaan wij natuurlijk ook vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens. We zullen daarom geen informatie doorspelen aan derden. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden geef je Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo wel het recht om je via e-mail te benaderen. Bijvoorbeeld met informatie over de sites en prijsvragen. Ook kunnen we je uit naam van een Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo-partner benaderen. Je krijgt natuurlijk altijd de mogelijkheid je hiervoor af te melden.1.3 Houd er rekening mee dat je ip-adres kan worden opgeslagen. Als het Openbaar Ministerie hierom vraagt, dan zal Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo de door het O.M. opgevraagde ip-adressen doorgeven.2. Schade

2.1 Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de sites of die uit het gebruik van de sites voortvloeit. Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo is dan ook niet verantwoordelijk voor uitlatingen van gebruikers van de sites of de juistheid van de aangeboden informatie.2.2 Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt ondervonden door het tijdelijk niet beschikbaar zijn of de beëindiging van het aanbieden van de sites. Er bestaat dan ook geen recht op schadevergoeding.2.3 Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo hoeft geen reden op te geven voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn of de beëindiging van het aanbieden van de sites.2.4 Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo heeft de mogelijkheid om een gebruiker uit te sluiten van de sites en/of het gebruikersaccount op te heffen wanneer we vinden dat er schade wordt berokkend aan Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo, andere gebruikers of aan de gebruiker zelf.3. Intellectueel eigendom

3.1 Het is in strijd met de Auteurswet om intellectueel eigendom van anderen openbaar te maken of te verveelvoudigen. Ook op Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo is het dan ook niet toegestaan om teksten, foto's, video's of ander materiaal te plaatsen waar rechten van anderen op zitten. Je staat er voor in dat er op de door jou geplaatste informatie en/of geuploade bestanden geen eigendomsrecht van derden rust. Mocht Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo en/of eventuele partners toch voor door jou veroorzaakte kosten komen te staan, dan worden deze kosten op jou verhaald.3.2 Wanneer je denkt dat jouw intellectueel eigendom geschonden wordt, dan kan je contact opnemen met info@festivalinfo.nl. Zet in je e-mail waarop je recht denkt te hebben en waarom en hoe we je kunnen bereiken (per post, telefoon en e-mail).3.3 Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo en eventuele derden hebben het recht de door jouw geplaatste informatie en/of geuploade bestanden te gebruiken voor de sites of voor promotionele doeleinden ten behoeve van de sites.3.4 Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo heeft het recht om de door jou geplaatste informatie en/of geuploade bestanden te verwijderen. Dit mag zonder opgaaf van reden en zonder dat Festivalinfo/Podiuminfo/Agendainfo hiervoor een schadevergoeding hoeft te betalen.