OVER FESTIVALINFO: Copyright

© 2001 - 2023 Festivalinfo, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt, op wat voor manier dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Festivalinfo. Contact hierover kan worden opgenomen via . Een uitzondering op bovengenoemde betreft de recensie-sectie op Festivalinfo. Hieruit mag worden overgenomen, mits met bronvermelding. Een notificatie aan Festivalinfo wordt zeer gewaardeerd.

Heeft u iets gevonden op Festivalinfo waar u copyright op meent te hebben? Neem contact op via .

© 2001 - 2023 Festivalinfo, Amsterdam. All rights reserved. Nothing from this website can be published, multiplied, in whatever way, without permission from Festivalinfo. Contact us at .