Politieke partijen over festivals en poppodia deel 2 (de VVD)

Sziget sfeer
Politieke partijen over festivals en poppodia deel 2 (de VVD)
Door ThomasS op 10 maart 2017 - 14:31 1 Festivalinfo onderzoekt in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart hoe politieke partijen tegen het Nederlandse cultuurbeleid op het gebied van festivals en poppodia aankijken. Ook op het gebied van concerten en festivals in Nederland valt er veel te kiezen. De tweede partij uit deze serie is de VVD. Festivalinfo stelde Arno Rutte (woordvoerder van Cultuur is) de onderstaande vragen.

- Heeft de partij een visie op het gebied van het Nederlandse cultuurbeleid aangaande festivals en poppodia? En zo ja: wat is deze?

Het is fantastisch dat er een enorm aanbod van festivals en optredens is in Nederland, voor iedereen lijkt er wel iets te zijn. We willen ook dat deze zich. meer en meer richten op de bezoeker in plaats van de subsidieverstrekker. Het ondernemerschap, het contact met het publiek en het aantal bezoekers zullen op die manier steeds verder toenemen.

- Veel festivals en poppodia in Nederland krijgen subsidie. Zowel regionaal als landelijk. Hoe kijkt jullie partij hier tegenaan? Moeten hier de komende jaren dingen in veranderen? Wat zijn voor jullie partij criteria op basis waarvan een festival of poppodium subsidie mag ontvangen?

Cultuur heeft een waarde, maar is niet goedkoop. Wij willen subsidies zo inzetten dat met dezelfde hoeveelheid geld meer cultuur tot stand kan komen. Vrijwilligers verdienen waardering en indien nodig ondersteuning. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie moet daarom mee worden genomen of een instelling over veel eigen financiële middelen beschikt en hier ook in de toekomst over zal blijven beschikken. Bijvoorbeeld doordat een instelling door de jaren heen zeer veel bezoekers aantrekt. In die gevallen kan een lagere subsidie worden toegekend, zodat er meer cultuurgeld beschikbaar is voor andere culturele instellingen. Daar waar instellingen subsidie van het rijk krijgen vragen we hen het ontvangen subsidiebedrag te vermelden op het (entree)kaartje, zo mogelijk met het aantal bezoekers.

- Moet een poppodium of festival zichzelf kunnen bedruipen? Of is een afhankelijkheid van subsidies te verdedigen voor een gezond cultuurlandschap? Moet de stekker uit noodlijdende festivals of poppodia?

De cultuursector richt zich steeds meer op de bezoeker. De VVD vindt dit een goede ontwikkeling. Soms is ondersteuning vanuit de overheid nodig om jonge artiesten een kans te geven en zo het cultuurlandschap te verrijken met een nieuw, kritisch geluid. Maar, wanneer festivals op poppodia onvoldoende bezoekers krijgen of niet goed bestuurd worden dan moeten deze failliet kunnen gaan. Het in stand houden van evenementen is niet een doel op zich.

- De afgelopen jaren zijn er veel festivals bijgekomen. Hoe kijkt jullie partij aan tegen deze stijging van het aantal festivals in Nederland?

Wanneer er een vraag is naar een bepaald festival en mensen willen dit organiseren, dan moet de politiek dit niet in de weg zitten. Het organiseren van evenementen is ook een vorm van ondernemerschap, hier hoort bij dat er een risico is dat het festival uiteindelijk geen succes zal zijn. Wij vinden het van belang dat de overheid zich zo neutraal mogelijk opstelt ten opzichte van cultuur en de inwoners ruimte geeft om te bepalen wat wel en niet een kans verdient.

- Moet er volgens jullie partij meer regels m.b.t. veiligheid komen voor festivals en poppodia? Of is dat aan de organisatie van het festival / poppodium zelf?

Wanneer je naar een festival gaat of een optreden bezoekt, wil je dat het veilig is. De gemeente zorgt voor dit veiligheidsbeleid en is hier, samen met de organisatie van het festival, verantwoordelijk voor. Waar mogelijk zouden particuliere beveiligingsdiensten deze rol op moeten pakken. De politie willen wij hier het liefst zo min mogelijk mee belasten. Dit geldt niet alleen voor festivals en poppodia, maar bijvoorbeeld ook voor grote voetbalwedstrijden.

- Moeten er eisen gesteld worden aan festivals en poppodia op het gebied van duurzaamheid? Zo ja, welke?

De subsidiëring van festivals moet afhankelijk zijn van criteria op het gebied van kwaliteit en regionale spreiding. Voor het overige moeten festivals uiteraard voldoen aan wet- en regelgeving en plaatselijke verordeningen.

- Welk drugsbeleid is volgens jullie partij het beste: totaal verbieden, kleine hoeveelheden softdrugs tolereren of is er een ander idee bij jullie partij?

Voor festivals moet geen specifiek drugsbeleid gelden. Festivals moeten voldoen aan wet- en regelgeving, ook op het gebied van drugs.

- Wat is de visie van de partij op het gebied van secondary ticketing (mensen en bedrijven die concert- en festivalkaarten kopen met als doel deze met winst door te verkopen)? Moet dit verboden worden? Of moet de vrije markt op z’n beloop gelaten worden?

De VVD keurt secondary ticketing af. Het is niet normaal. Het is erg lastig om vanuit de overheid het doorverkopen van toegangsbewijzen te verbieden, omdat dit vervelende gevolgen heeft voor mensen die om andere redenen geen gebruik kunnen maken van een toegangsbewijs. Aanbieders van toegangsbewijzen zouden zelf maatregelen kunnen treffen om het professionele doorverkopen tegen te gaan.

- Wat zijn de favoriete festivals, concerten en artiesten van de lijsttrekker van de partij?

Mark Rutte heeft een brede interesse op het gebied van muziek, die wisselt van klassieke componisten tot de Toppers. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra is groot liefhebber van Metallica en woordvoerder cultuur Arno Rutte is zanger van een Rock ’n Roll band en is dol op Elvis en Johnny Cash.

- Waarom moeten jongeren op jullie partij stemmen?

De afgelopen jaren hebben we tegen de economische crisis geknokt. Maar, we hebben nog veel meer gedaan. We hebben op heel veel gebieden de basis in ons land op orde gebracht, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid, maar ook op het gebied van cultuur. Na jaren van achterstallig onderhoud en hard stijgende kosten was dat hard nodig. Daarbij is overigens het onderwijs ontzien en namen de uitgaven aan onderwijs tijdens de afgelopen periode toe. De VVD staat pal voor een goede toekomst voor jongeren. Het programma van de VVD leidt tot verreweg de meeste werkgelegenheid van alle partijen. Bovendien houden we belangrijke voorzieningen zoals zorg en pensioen toekomstbestendig.Op het gebied van cultuur willen wij de komende jaren verder werken aan een cultuuraanbod dat goed aansluit bij de wensen van mensen. Het is namelijk enorm gaaf om los te gaan op Lowlands, of om naar je favoriete band te gaan in een poppodium. De bezoeker staat centraal. Dat kan maar op één manier: door ons niet van de wijs te laten brengen en door te gaan met waar we mee bezig zijn.

Houd Festivalinfo in de gaten voor meer politieke standpunten, hierna volgt nog Groen Links en klik hier voor de antwoorden van de SP.DriveLikeMarianewss

NIEUW ROCKFESTIVAL IN EINDHOVEN IN TEKEN VAN...Eindhoven is een festival rijker. Tijdens de Koningnacht (26 april) én...

nordicdelight

AMSTERDAMS FESTIVAL NORDIC DELIGHT VOEGT LAATSTE... Het Amsterdamse Nordic Delight festival, dat in de Melkweg wordt gehouden,...

REACTIES

geen avatar
di 14 mrt 2017 00:08

eatsleeprave.. VVD was en IS voor illegale ticketverkoop want handel is handel...

 -1

REAGEREN

REAGEREN?
Het is mogelijk op dit nieuws te reageren.
Je moet wel even inloggen met je Agendainfo account.
Nog geen Agendainfo account?
Hier kan je een Agendainfo account aanmaken.